Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín Úvod | Mapa | Napište nám | Kontakty
                  příspěvková organizace

Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín, telefon: 595 150 011
   

 
  Hasit
Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

www.ouhlucin.cz  

Příjímací řízení

 Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitel školy vyhlásil II. kolo přijímacího řízení.


 Kritéria pro přijetí ke studiu:

  1. Ukončená povinná školní docházka

  2. Řádně vyplněná přihláška *

  3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti **

  4. doporučení školského poradenského zařízení ***

________________________________________________________________________

*žáci základní školy musí mít na přihlášce vyplněny údaje o prospěchu a chování potvrzené ZŠ

uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze ZŠ, předloží kopie vysvědčení, které získali na všech absolvovaných školách (ZŠ, případně SŠ)

**lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - pro vybraný obor středního vzdělání

***vyjádření školského poradenského zařízení /PPP,SPC/, které je nezbytné pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 školského zákona, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.


Uchazeči o studium přijímací zkoušky nekonají.

 Po zkušenostech z předchozích let lze předpokládat, že kapacita školy umožní přijetí všech zájemců o studium.

Přihlášku na střední školu obdrží zájemci na své základní škole, případně si ji lze stáhnout ze stránek školy společně s formulářem pro lékaře v dokumentech - ve formátu xls.  a vytisknout.


 

kód oboru

název oboru

 počet volných mist

29-51-E/02

Potravinářské práce - Pekařské práce

14

29-51-E/01

Potravinářská výroba - Cukrář

14

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

14

36-67-E/01

Zednické práce

14

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce

14

66-51-E/01

Prodavačské práce

14

75-41-E/01

Pečovatelské služby - Pečovatelské práce

14

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

8 Seznam uchazečů přijatých k dennímu studiu do oborů vzdělání pro školní rok 2018/2019.

 

Přijati byli všichni uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu na střední škole.

Přijatí uchazeči jsou uvedeni pod registračními čísly zde:


POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA – CUKRÁŘSKÉ PRÁCE:

C 1, C 2, C 3, C 5, C 6, C 7, C 8, C 12

 

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE:

M 1, M 2, M 4, M 5,

 

ZEDNICKÉ PRÁCE:

Z 1, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5, Z 6, Z 7, Z 8, Z 9, Z 10, Z 11, Z 12, Z 13, Z 14, Z 15, Z 19

 

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY- KUCHAŘSKÉ PRÁCE:

K 1, K 2, K 3, K 4, K 5, K 6, K 7

 

PRODAVAČSKÉ PRÁCE:

PRO 1, PRO 2, PRO 3, PRO 4, PRO 5, PRO 6, PRO 7, PRO 8, PRO 9, PRO 10, PRO 11, PRO 12, PRO 13, PRO 14, PRO 16, PRO 17, PRO 18, PRO 19

 

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – PEČOVATELSKÉ PRÁCE:

PEČ 1, PEČ 2, PEČ 3, PEČ 4, PEČ 5, PEČ 6, PEČ 7, PEČ 8, PEČ 9, PEČ 10, PEČ 11, PEČ 12, PEČ 13, PEČ 14

 

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ: 

PRŠ 1, PRŠ 2, PRŠ 3, PRŠ 4, pRŠ 5

 

(Registrační číslo je uvedeno v záhlaví písemného sdělení, případně na tel. 595 150 012)

 

O podrobnostech nástupu ke  studiu  budou zákonní zástupci či zletilí žáci neprodleně informování písemně.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle školského zákona č. 561/2004 Sb. a jeho novely č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) s účinností ode dne 1. 1. 2012 :

 

„Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.“

 

„ Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.“

                                                                                                                             

                                                                                                                              Datum zveřejnění:  22. 4. 2018

 


 

 
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín - příspěvková organizace | tel.: 595 150 011 | fax.: 595 150 021 | info@ouhlucin.cz Úvodní stránka | Nahoru

  B7 design - internetové stránky a webdesign, administrační systémy na míru, internetový obchod | Infocity Hosting - individuální webhosting a správa vašich www stránek