Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín Úvod | Mapa | Napište nám | Kontakty
                  příspěvková organizace

Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín, telefon: 595 150 011
   

 
  Hasit
Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

www.ouhlucin.cz  

Spolek přátel školy

Vážení rodiče, přátelé školy.

Při Odborném učilišti a Praktické škole v Hlučíně pracuje Spolek přátel školy při OU a PrŠ v Hlučíně.

Cílem spolku je pořádat a financovat pro žáky exkurze, zájezdy s tematickým zaměřením, přispívat jim na plavecké kurzy a lyžařské výcviky, poskytovat finanční prostředky na sportovní náčiní a přispívat i na vybavení odborných učeben, atd.

Členem Spolku přátel školy při OU a PrŠ v Hlučíně se může stát každý občan starší 18ti let, který podporuje cíle Spolku a dodržuje jeho stanovy. Členy mohou být i právnické osoby, podnikatelé a jiné organizace.

Práci Spolku řídí a zabezpečuje výbor složený z pracovníků školy, rodičů a přátel školy. Hmotné a finanční prostředky jsou získávány z ročních příspěvků na žáka od rodičů, darů a odkazů jednotlivých fyzických osob a právních subjektů, dále pak z výnosů vlastní činnosti. Veškeré finanční prostředky spolku jsou využívány pouze pro zkvalitnění výchovné a vzdělávací práce žáků školy.

Roční příspěvek je stanoven ve výši 200,-- Kč na žáka jako základní vklad do hospodaření této organizace. Budeme vděční i za vyšší peněžní podporu.

Oceníme zejména finanční podporu z řad soukromých podnikatelů a organizací, jejichž jména zveřejníme při našich pořádaných akcích.

 
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín - příspěvková organizace | tel.: 595 150 011 | fax.: 595 150 021 | info@ouhlucin.cz Úvodní stránka | Nahoru

  B7 design & Infocity Hosting Ochrana osobních údajů