Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín Úvod | Mapa | Napište nám | Kontakty
                  příspěvková organizace

Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín, telefon: 595 150 011
   

 
  Hasit
Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

www.ouhlucin.cz  

36-67-E/01 Zednické práce

Souhrnné informace o oboru

Kód studia: 36-67-E/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši i dívky
Vstupní předpoklady: ukončená povinná školní docházka, zdravotní způsobilost
Ukončení studia: závěrečnou zkouškou
Dosažený stupeň vzdělání: střední
Způsob ukončení a certifikace: výuční list

Fotogalerie oboru »

Popis oboru

Vyměřování dle dokumentace, zdění, omítání, betonování, izolování, osazování výrobků, stavba lešení, příprava směsí a materiálů, sádrokartonářské práce, obkladačské práce, pomocné a dokončovací práce, obsluha stavebních strojů. Absolvent se uplatní v povolání zedník. Je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace.

Profil absolventa

 • Absolvent je schopen číst jednoduché stavební výkresy a kreslit jednoduché technické náčrty.
 • Zná vlastnosti stavebních materiálů, dokáže je správně používat a zpracovávat.
 • Volí a používá vhodné pracovní prostředky, umí připravovat a používat potřebné nářadí, náčiní a pracovní pomůcky.
 • Umí vyzdívat zdivo z různých materiálů, příčky všeho druhu, dokáže provádět izolační přizdívky, jednoduché vnitřní
 • a vnější omítky, jednoduché betonářské, železářské a izolační práce.
 • Hospodárně využívá energii a svěřené materiálové hodnoty, používá materiálové a výkonové normy, sleduje
 • a hodnotí množství a kvalitu vykonané práce.
 • Osazuje prefabrikáty, výrobky přidružené stavební hmoty, vysekává drážky a průkopy ve zdech při adaptacích,
 • vybourává nosné i nenosné části konstrukcí.
 • Dodatečně osazuje výrobky a prvky hlavní přidružené stavební výroby, jednoduchou ležatou kanalizaci
 • a drenáže, provádí začišťovací práce, jednoduché montážní práce při osazování prvků železobetonových,
 • stěnových a skeletových staveb a provádí další základní zednické práce.
 • Zná požadavky na svou práci z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí.

Do tohoto oboru mohou být přijati chlapci i děvčata, jejichž zdravotní způsobilost potvrdí lékař.

Hlavní okruhy vyučovaných pracovních dovedností dle ročníků

1. ročník
 • základní zednické nářadí, cvičné zdění z různých materiál, zdění na stavbě, truhlářský výcvik, exkurze, betonářské práce, jednoduché vnitřní omítky, procvičování dovedností, provozní praxe
2. ročník
 • zdění příček, komínů, osazování prefabrikátů, montáž bednění, dodatečné osazování výrobků přidružené stavební výroby
3. ročník
 • složité zdivo a omítky, lešení, venkovní omítky, přestavby budov, obklady a dlažby, zateplování budov, půdní vestavby, suché technologie výstavby, praxe na provozních pracovištích
 
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín - příspěvková organizace | tel.: 595 150 011 | fax.: 595 150 021 | info@ouhlucin.cz Úvodní stránka | Nahoru

  B7 design & Infocity Hosting Ochrana osobních údajů