Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín Úvod | Mapa | Napište nám | Kontakty
                  příspěvková organizace

Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín, telefon: 595 150 011
   

 
  Hasit
Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín je příspěvkovou organizaci zřizovanou Moravskoslezským krajem

www.ouhlucin.cz  

Úřední deska

 

Zahájení školního roku 2018/2019

Žáci I. ročníků                    –  3. září 2018 v 8 hodin ve školní budově (v označených učebnách)

Žáci II. a III. ročníků          –  3. září 2018 v 10 hodin ve školní budově (v kmenových učebnách)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dny otevřených dveří 

9. 10. 2018 – od 8.00 do 16.00 hod.

na Mírovém náměstí v Hlučíně (ukázky činností jednotlivých oborů v rámci akce – „Hlučín, město s řemeslnou tradicí“) následuje prohlídka školy

 

10. 1. 2019 – od 8.00 do 16.00 hod. s ukázkami činnosti jednotlivých oborů (školní budova)

 

Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě – tel.: 595 150 012  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Organizace školního roku 2018/2019


I. pololetí:           3. září 2018         -              31. leden 2019

II. pololetí:          4. února 2019     -              28. červen 2019

 

Podzimní prázdniny:                     29. a 30. října 2018

Vánoční prázdniny:                       22. prosince 2018    -    2. ledna 2019

Pololetní prázdniny:                      1. února 2019

Jarní prázdniny:                            11. – 17. března 2019 

Velikonoční prázdniny:                 18. dubna 2019

Hlavní prázdniny:                          29. června 2019     –      1. září 2019 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opravné a náhradní zkoušky za školní rok 2017/2018

Zkoušky z odborného výcviku                                                                   29. – 30. 8. 2018

Zkoušky z teoretických předmětů (po dohodě s vyučujícím)                    30. – 31. 8. 2018

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opravné a náhradní závěrečné zkoušky

Dle odst. 1, § 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb.:

Písemná zkouška             14. 9. 2018

Praktická zkouška            17. – 19. 9. 2018

Ústní zkouška                   26. 9. 2018

 

Náhradní zkoušky:

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného šk. roku, konají závěrečnou zkoušku dle odst. 3, § 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. v měsíci září v termínu stanoveném zkušební komisí.

Na opravnou i náhradní ZZ je potřeba se nejpozději měsíc předem přihlásit.

V Hlučíně 11. 6. 2018                                                                    Mgr. Jindřich Honzík - ředitel školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb.

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele 
http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín - příspěvková organizace | tel.: 595 150 011 | fax.: 595 150 021 | info@ouhlucin.cz Úvodní stránka | Nahoru

  B7 design & Infocity Hosting Ochrana osobních údajů